Giỏ hàng

Tin tức HTCLNgày: 09-02-2020 bởi: Hoa Thơm Cỏ Lạ

Blockchain: Từ Bitcoin đến Nông nghiệp - Ứng dụng Blockchain vào ngành công nghiệp sản xuất và chiết xuất tinh dầu.

[English below]

Blockchain: Từ Bitcoin đến Nông nghiệp - Ứng dụng Blockchain vào ngành công nghiệp sản xuất và chiết xuất tinh dầu.

Công nghệ Blockchain đã trở nên phổ biến với sự gia tăng của bitcoin và những đồng tiền crypto khác. Công nghệ này cho phép thực hiện các giao dịch kỹ thuật số và lưu trữ hồ sơ có độ an toàn cao. Mặc dù khái niệm blockchain được lần đầu tiên sử dụng trong đồng tiền crypto, khái niệm này có thể được áp dụng cho tất cả các loại giao dịch, trong đó có Tinh dầu (nông nghiệp).
Blockchain hứa hẹn cải thiện truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong chuỗi giá trị về tinh dầu.

Applying Blockchain Essential Oil - Hoa Thom Co La - Vietnam

Tính minh bạch bổ sung rằng các mô hình blockchain có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại gian lận chất lượng tinh dầu. Khi nhu cầu tiêu dùng đối với tinh dầu hữu cơ, non-GMO (non Genetically modified organisms) tin tức đang lan tràn với các trường hợp dán nhãn gian lận. Các giao dịch nhỏ nhất – dù ở nông trại, nhà kho hay phòng thí nghiệm – có thể được giám sát hiệu quả và truyền đạt trên toàn bộ chuỗi cung ứng khi kết hợp với công nghệ IoT (Internet of things) như cảm biến và thẻ RFID.Lợi ích của sự mở rộng nhiệt tình đến tất cả những người tham gia thị trường trung thực. Các công nghệ Blockchain có thể ngăn chặn việc tước đoạt giá và thanh toán chậm, đồng thời loại bỏ các trung gian và giảm phí giao dịch. Điều này có thể dẫn đến giá cả hợp lý hơn và thậm chí giúp nông dân nhỏ nắm giữ một phần lớn hơn giá trị cây trồng của họ.

Applying Blockchain Essential Oil - Hoa Thom Co La - Vietnam

Nông dân tại Việt Nam, từ các nhà trồng Tinh dầu, phụ thuộc vào người mua để làm hợp đồng danh dự và thanh toán một cách kịp thời. Người mua thường ký kết hợp đồng giá với nông dân trước khi mùa vụ bắt đầu, nhưng mặc định khi thay đổi giá tương lai làm cho hợp đồng không có lợi. Sau đó, những người nông dân nghèo còn lại tranh giành nhau người mua khác. Ngay cả những người may mắn tìm thấy hợp đồng khác có thể bị buộc phải giảm giá lớn. Thường thì sự chậm trễ ký kết hợp đồng đồng nghĩa với sự hư hỏng đáng kể các sản phẩm, làm xói mòn giá trị của việc bán nhiều hơn.

VELA Group đang giải quyết những vấn đề này bằng cách cho phép các giao dịch diễn ra trong thời gian thực cho nông dân thông qua “các hợp đồng thông minh” (smart contract) chạy trên blockchain. Bởi vì logic (của các điều khoản hợp đồng) đã được các bên chấp thuận từ trước có thể được xây dựng thành một blockchain (bản code kĩ thuật số) – thanh toán có thể được thực hiện ngay sau khi chuyển giao quyền sở hữu tài sản. Chúng tôi đã ước tính rằng rủi ro của chuỗi cung ứng, sự thiếu hiệu quả và khả năng mất khả năng chi trả khiến ngành công nghiệp tinh dầu ở Việt Nam bị mất giá 20 triệu USD, một tỷ lệ đáng kể có thể được bù đắp thông qua các giải pháp blockchain.

Ứng dụng EssentialTab được phát triển bởi VELA Group - Một công ty khởi nghiệp về Tinh dầu.

Applying Blockchain Essential Oil - Hoa Thom Co La - Vietnam

Ứng dụng EssentialTab sẽ cho phép tất cả những người tham gia thị trường trung thực truy cập vào một trang tương tác thông qua đó họ có thể làm nổi bật chi tiết sản phẩm, thành phần, v.v.

Chúng tôi tin rằng: "Công nghệ Blockchan có thể giống như thuốc chữa bách bệnh cho các vấn đề đa dạng gây khó khăn cho Tinh dầu và ngành nông nghiệp"

***

Blockchain: Beyond Bitcoin to Agriculture - Applying Blockchain Technology into the production & extraction process of Essential Oils

Blockchain technology came to popular notice with the rise of bitcoin and other cryptocurrencies. The technology allows for highly secure digital transactions and recordkeeping. Even though blockchain found its first use in cryptocurrencies, the concept can be applied to all sorts of transactions, including Essential Oils (agricultural ones)

Blockchain promises to improve traceability and transparency within Essential Oils value chains.

The additional transparency that blockchain models afford can also play a significant role in fighting Essential Oils fraud. As consumer demand for organic, GMO, the news is rife with cases of fraudulent labeling. The smallest transactions—whether at the farm, warehouse, or laboratory—can be monitored efficiently and communicated across the entire supply chain when paired with IoT (internet of things) technologies, such as sensors and RFID tags.

The benefits of openness extend to all honest market participants. Blockchain technologies can prevent price extortion and delayed payments while simultaneously eliminating middlemen and lowering transaction fees. This can lead to fairer pricing and even help small-holder farmers capture a larger part of their crop value.

Farmers in Viet Nam, Essential Oils farmers, depend on buyers to honor contracts and pay in a timely manner. Buyers often enter price contracts with farmers before the season starts, but default when changing futures prices make the contract unprofitable. Then the poor farmers are left to scramble for another buyer. Even those lucky enough to find another contract may be forced to take a major price cut. Often the lag means that significant spoilage occurs among products, eroding the value of the sale even more.

VELA Group is tackling these issues by enabling real-time transactions for farmers through “smart contracts” that run on blockchain. Because pre-approved logic can be built into a blockchain—as long as all parties have opted in—payments can be made immediately following the transfer of asset ownership. We has estimated that supply chain risk, inefficiencies, and insolvency cost the Viet Nam Essential Oils industry $20 million, a significant proportion of which can be recouped through blockchain solutions.

EssentialTab App develop by VELA Group - A startup about Essential Oils.
The EssentialTab app will enable all honest market participants to access an interactive page through which they can highlight products details, ingredients and so on.

We believes that: "Blockchain technologies may sound like a panacea for the diverse issues plaguing the Essential Oils and agricultural sector"

Some pictures of application by VELA Group:

Applying Blockchain Essential Oil - Hoa Thom Co La - Vietnam

Applying Blockchain Essential Oil - Hoa Thom Co La - Vietnam

0888454600

Chat Zalo (24/7) - Quà Tết 2024